W sobot?, na autostradzie w rejonie Balic krakowscy policjanci zajmuj?cy si? zwalczaniem przest?pczo?ci narkotykowej zatrzymali 20-letniego mieszka?ca Krakowa, który przewozi? ponad 14 kg marihuany. M??czyzna zosta? tymczasowo aresztowany na 3 miesi?ce.

More...