Policjanci zatrzymali 35 latka z Poniatowej, który od d?u?szego czasu kolekcjonowa? wykopane przez siebie zabytki. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci odnale?li stare monety, guziki carskich mundurów oraz zabytkowe drobiazgi. Szczególn? warto?? stanowi? metalowy grot szacowany przez inspektorów ochrony zabytków na pochodz?cy z okresu ?redniowiecza. Oprócz zabytkowych przedmiotów, policjanci ujawnili równie? susz konopi.

More...