?wi?tokrzyscy kryminalni na terenie powiatu limanowskiego zabezpieczyli wczoraj narkotyki. Oprócz 1,5 kilograma suszu ro?linnego, wst?pnie zakwalifikowanego jako marihuana, funkcjonariusze odnale?li 53 krzewy konopi innych ni? w?ókniste. Policjanci zatrzymali 40-latka podejrzewanego o upraw? i posiadanie znacznej ilo?ci ?rodków odurzaj?cych.

More...