Bydgoscy policjanci zwalczaj?cy przest?pczo?? narkotykow? zatrzymali dwóch m??czyzn, maj?cych zwi?zek z narkotykami. Jeden z nich trafi? do aresztu na 3 miesi?ce. ??cznie mundurowi zabezpieczyli blisko 5 kilogramów MDMA, 940 gramów marihuany, oko?o 800 tabletek ecstasy oraz kilka gramów kokainy.

More...