Eazy Plugs

Ktoś używał już do kiełkowania? Działa tak jak piszą czy tylko mit?