Spoko to jak Ci braknie wal do razu, outa juz nie mam po 16 poszedł ale ina ci po 22 odstapie przy 1kg
Jeden warunek gotówka na stół